ESV Hamm - Eisenbahner Sportverein 1928 e. V.
ESV Hamm - Eisenbahner Sportverein 1928 e. V.

                          Arbeitseinsatz am 22.09.2018